Acasă > Știri > ISU ”Drobeta” recrutează tineri pentru instituţiile militare de învăţământ

ISU ”Drobeta” recrutează tineri pentru instituţiile militare de învăţământ

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi au început înscrierile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018.

Pentru pompieri au fost scoase la concurs 328 de locuri, dintre care 38 de locuri pentru ofiţeri în cadrul Facultăţii de Pompieri a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (un loc pentru romi) – cu durata studiilor de 4 ani, şi 290 de locuri pentru subofiţeri şi maiştri militari în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, cu durata studiilor de un an.

Din cele 290 de locuri, 265 le revin subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă – două pentru candidaţii de etnie romă, iar 25 de locuri sunt alocate maiştrilor militari auto.

Pentru arma „Pompieri”, vor fi recrutaţi bărbaţi, însă pentru cele 10 locuri scoase la concurs în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Academia de Poliţie „A.I. Cuza” pot concura şi  femei.

De asemenea, inspectoratul nostru recrutează candidaţi şi pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de M.A.I. în cadrul instituţiilor Ministerului Apărării Naţionale:

 • de învăţământ superior:
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”- cu durata de 3 ani – 2 locuri;
 • Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu- cu durata de 4 ani/ 3 ani – 21 locuri;
 • Academia Tehnică Militară, cu durata de 4 ani – 33 locuri;
 • Institutul Medico-Militar, cu durata de 6 ani – 12 locuri;
 • Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, cu durata de 3 ani – 13 locuri;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, cu durata de 4 ani – 6 locuri;
 • Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” cu durata de 3 ani – 35 de locuri;
 • de învăţământ postliceal (maiştri militari), cu durata studiilor de doi ani:
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, 8 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, 5 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”,66 locuri.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

Cererile de înscriere trebuie depuse, personal, de către candidaţi la unitatea noastră, până la următoarele date limită:

 • 25 mai 2018 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., MApN şi şcolile postliceale ale MApN;
 • 15 iunie 2018 pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

            Atât cererile de înscriere, cât şi dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, pe strada Portului, nr. 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate la sediul instituţiei.

Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare şi la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU “Drobeta, telefon 0252/311212.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *