Acasă > Știri > Evaluarea activității Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

Evaluarea activității Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

La sediul Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat activitatea de evaluare a rezultatelor  obținute în anul de învățământ 2016/2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Principalele obiective care au stat în atenția şcolii au fost formarea, perfecționarea și specializarea cadrelor poliției de frontieră, dezvoltarea aptitudinii de a acumula ritmic cunoștințe, a preocupării de perfecționare continuă a pregătirii profesionale, formarea de priceperi și deprinderi noi prin studiu individual, cultivarea la cursanți a spiritului de dreptate, a respectului fașă de lege și adevăr, educarea cursanților în spiritul rspectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

„Prin managementul activităților desfășurate la nivelul școlii, în anul de învățământ 2016-2017, s-a avut în atenție permanentă armonizarea procesului de învățământ la standarde europene urmărind ca documentele de învățământ elaborate, conținutul științific al temelor, metodelor didactice utilizate să fie corelate cu nevoile alinierii la standardele UE și Schengen și îndeplinirii obiectivelor impuse în programele prioritare și de acțiune ale P.F.R”, se arată într-un comunicat de presă al Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin.

În perioada analizată, personalul a desfășurat activități didactice în conformitate cu ”Graficul activităților de formare profesională a personalului P.F.R. în anul 2016-2017”.

S-a urmărit în permanență asigurarea unei baze materiale care să asigure un cadru optim (didactic și logistic) în vederea desfășurării cursurilor. În acest sens au fost achiziționate calculatoare portabile, videoproiectoare, televizoare și imprimante.

Pe lângă activitățile curriculare, concretizate în norma didactică, personalul catedrei a mai desfășurat și alte activități extracurriculare cum ar fi: întocmirea revistei aniversare anuale a școlii ”Temerarii” sau participarea la activitățile organizate de agenția europeană FRONTEX în perioada 03-05.10.2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„În ceea ce privește evaluarea disciplinei și ordinii interioare, putem menționa ca la nivelul unității noastre un ofițer a fost recompensat cu înaintarea în gradul profesional următor cu ocazia Zilei Naționale a României, un agent a fost recompensat cu <<mulțumiri scrise>> pentru rezultate deosebite obținute la concursul de tir organizat la nivelul M.A.I., iar 6 ofițeri și 6 agenți au fost recompensați cu ocazia Zilei Poliției de Frontieră de asemenea cu <<mulțumiri scrise>>”, se mai arată în comunicatul de presă.

Pentru anul de învățământ 2017/2018, prioritățile de acțiune vor fi asigurarea cadrului optim în vederea desfășurării cursurilor de formare inițială a elevilor, participarea și organizarea de întâlniri; seminarii și simpozioane pe teme de actualitate ce vizează activitatea structurilor operative; inițierea demersurilor pentru încheierea de noi protocoale de parteneriat cu structuri similare din țările vecine și nu numai; inițierea demersurilor pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituțională, dezvolatarea activității de cercetare individuală în vederea publicării de articole științifice de specialitate.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *